mardi 7 mars 2017

2. dem. pochod

2. dem. pochod, při němž se spojením dv?u nebo více molek. vytvářejí větší ceky Spojením molek. novou chem. vaíbou vzniknou slouč. stálé; jsou-li složky k sobě poutány pouze fyz. silami, vzniknou slouč. méně stálé, ad infinitum [-ný-, lat.], nekonečně, donekonečna.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire