mardi 7 mars 2017

Důkaz boží existence

důkaz boží existence, snaha dokázat rozumovou úvahou jsoucnost boží. Tyto pokusy jsou známy již z antiky, hojné byly ve středověku a v průběhu dějin filoz. byly vyvráceny. Nejznámější „důkazy": ontologický (bůh je dokonalý, tedy i existuje), kosmolo-

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire